De leukste kinderkleding evenementen, gebeurtenissen en happenings.

Baby expo Kiev March 26-29, 2019

For Kids Praag April 4-7, 2019

Famexpo Winterthur April 26-28, 2019

Babywelt bodensee mei 25-26, 2019

De definitie van een evenement is als volgt: ‘Is een speciale, tijd- en plaatsgebonden gebeurtenis die door een initiatiefnemer (individu, groep of organisatie) bewust is gepland en die gericht is op een bepaalde doelgroep om met een bewust gekozen vorm een bepaald doel te realiseren’.

Een evenement is in de meeste gevallen publiek toegankelijk, al hebben bedrijven vaak een evenement met een besloten karakter.

Een evenement kan groot of klein zijn en terugkerend of eenmalig zijn.

Het woordenboek geeft bij evenement de betekenis ‘voorval’, maar ook ‘gewichtige of merkwaardige gebeurtenis’.
Dit zijn heel brede verklaringen, die voor ons doel wat specifieker gemaakt moeten worden.
Er zijn veel definities voor het fenomeen evenement te bedenken.
De meeste definities in de vakliteratuur slaan op een beperkte groep evenementen.
Een evenement is een activiteit met een bijzonder karakter waarbij een groep genodigden aanwezig is.

Zoals gezegd zijn er evenementen in vele soorten, allemaal met een eigen sfeer en karakter.
Steeds is er sprake van een tijdelijke en unieke gebeurtenis en van interactie tussen aanbieders en afnemers, gericht op een concreet doel.
Nog een kenmerk van een evenement is dat het plaatsvindt op een bepaalde plek of in een bepaald gebied en op een bepaald moment of in een bepaalde periode, en dus een tijdelijke en plaatsgebonden organisatie vereist.

Bedrijven organiseren evenementen om bijvoorbeeld een nieuw product te introduceren, een promotiecampagne te starten, de relatie met specifieke doelgroepen te versterken of vaste klanten te verwennen.